Skip to main content

UVJETI KORIŠTENJA

I. UVJETI KORIŠTENJA

1. Dopušteno korištenje
Preuzimanje, pregled objavljenih materijala i ispis obrazaca na ovim stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjuje se javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji i izradi kopija, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili dijela stranica bez izričitoga pismenog dopuštenja MG-WEB i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je izdano dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo ili na trgovački znak.

2. Korištenje u trgovačke svrhe
Zabranjeno je koristiti stranice MG-WEB za trgovinu, prodaju, te u druge trgovačke svrhe osim za kupnju proizvoda MG-WEB. Reklama trećih pravnih i fizičkih osoba može se objaviti samo uz pismeno dopuštenje ili temeljem pisanog ugovora ili sporazuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sadržaja koji se protive javnom moralu, pozitivnim propisima RH kao i sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetni materijal koji bi onemogućio redovito korištenje ovih stranica. Korisnici preuzimaju svaku odgovornost za štetu koja je posljedica njihovih postupaka koji nisu u skladu s prethodno navedenim zabranama. MG-WEB zadržava pravo da sadržaje objavljene na svojim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše.

3. Dostavljanje sadržaja i materijala
Dostavljanjem sadržaja i materijala (prijedlozi, ideje, crteži, fotografije, tekstovi) na adresu MG-WEB izdajete ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio MG-WEB neopoziva, stalna, ekskluzivna prava za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju primljenih materijala u bilo kojem obliku i kroz sve postojeće medije i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

II. AUTORSKA PRAVA

1. Opseg autorskog prava
Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada MG-WEB ili je ustupljen MG-WEB-u, a u vlasništvu je trećih osoba. MG-WEB vlasnik je autorskog prava koje se odnosi na uređivanje, izbor i usklađivanje sadržaja ovih stranica. Internet stranice MG-WEB sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu MG-WEB ili u vlasništvu trećih osoba. Niti jedan sadržaj internet stranica ne može se upotrebljavati bez ograničenja.

2. Slike i video
Sve fotografije, slike, video zapisi, tekstovi, podaci o osobama i ostali podaci koji se pojavljuju na internet stranicama pripadaju MG-WEB-u. Dopuštenje za korištenje može se dati trećim osobama radi korištenje isključivo za promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanje u dnevnim i tjednim novinama, časopisima i elektronskim medijima. Osim na predviđeni način upotreba sadržaja i materijala internet stranica MG-WEB nije dopuštena.
Utvrđeno dopuštenje i način korištenje internet stranica MG-WEB ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati trećim osobama tako da će svaki pokušaj prijenosa, podugovaranja ili dodjele smatrati ništavnim.
Korištenjem sadržaja i materijala sa internet stranica MG-WEB medijski korisnici obvezuju se pridržavati utvrđenih ograničenja, zahtjeva i uvjeta korištenja.

III. JAMSTVA I USKRAĆIVANJE PRAVA

MG-WEB će na svojim stranicama nastojati objavljivati točne i ažurne podatke međutim ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te se neće uvažiti prigovori na podatke koji su objavljeni. Osim za jamstva za proizvode koje je MG-WEB izričito objavilo MG-WEB otklanja svaku odgovornost za eventualne posljedice koje bi proizašle zbog drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala na internet stranicama. MG-WEB ne jamči da web stranice neće imati pogreške i viruse. Korisnik web stranice koristi na vlastitu odgovornost.
MG-WEB ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja je prouzročena korištenjem ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i drugi korisnici internet stranica MG-WEB korištenjem sadržaja i materijala na ovim internet stranicama pristaju na naknadu svih oblika štete koju pretrpi MG-WEB, a nastane nesavjesnim korištenjem istih.
Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično na stranicama MG-WEB ne znači da isti MG-WEB ili bilo koji član udruge MG-WEB reklamira, preporučuje ili favorizira.


AUTORSKO PRAVO © 2020. MG WEB. SVA PRAVA PRIDRŽANA.